2 KOREAN GIRLS TO BRING MODERN KOREAN FLAVORS TO MIAMI